DYYSG Lungs 1

益气养肺功第益套, Yì qì yǎng fèi gōng dì yì tào

1 干浴迎香, Gàn yù yíng xiāng, Ying Xiangin kuivapesu

2 单笔擎天, Dān bǐ qíng tiān, Käsi kannattaa taivasta

3  回头望月, Huítóu wàngyuè, Käännetään päätä ja katsotaan kuuta

4  轻舟平渡, Qīngzhōu píng dù, Työnnetään pientä venettä

5 拙童洗衣, Zhuō tóng xǐyī, Palveluspoika pesee pyykkiä

6  旋转天主, Xuánzhuǎn tiānzhǔ, Kierretään taivaallista pilaria

7 手挥琵琶, Shǒu huī pípá, Kädet soittaa pipaa

8 鸿雁飞空, Hóngyàn fēi kōng, Joutsenhanhi lentää

Pisteet: 

LIIKE 1:LI-20 迎香, Tervetuloa tuoksut, yíng xiāng/  Bl-1 睛明 kirkas silmä, jīng míng

LIIKE 3: LU-7 列缺, Ukkonen,  liè quē

LU-11 少商, shào shāng , Pieni kauppias

LU-2 雲門 yún mén, Pilviportti

LU-1 中府 zhōng fǔ, Keskimmäinen palatsi 

LI-1 商陽 shāng yáng, Kauppias Yang

Du-14 大椎 dà zhuī, Suuri vasara